ÜRÜNLER Canlı Grubu Balık Yemleme Otomasyonu

balik-yemleme-1

Sistem seçilen silodan istenilen miktarda yemi dozerler vasıtasıyla hatta bırakır. Bu sırada yemleme için seçilen kafesin uzaklığına ve çapına göre sistem blower’in hızını ayarlar. Seçilen yem miktarı istenilen kafese sevk edilir.

Yem Dozajlama Otomasyonu: Kafeslerdeki balık cinslerine ve kafesin canlı miktarına göre gereksinim duyulan yem miktarı, önceden belirlenen periyotlarla kafeslere sevk edilir. Gerekli yem miktarı, doğru kafese doğru zamanda sevk edilir. Kafeslerdeki canlı balık ile ilgili veriler toplanır ve ortalama balık ağırlığı yardımıyla kafesin canlı stok ağırlığı hesaplanır.

Böylece kafeslerinizdeki balıklar eşit koşullarda ve eşit miktarda büyür, standart bir üretim yapmanız sağlanır.

MEKO A.Ş. AÇIK DENİZ BALIK YEMLEME OTOMASYONU İLE

  • Yem doz ve miktarının ayarlanması ve ayarlanan miktardaki yemin her türlü hava koşulunda sorunsuz olarak kafeslere gönderilmesi
  • Deniz sıcaklığı, denizin çırpıntılı olma durumu, dış hava koşullarına göre ve balığın stres düzeyine göre ayarlanmış yem miktarının kafeslere ulaştırılması
  • Yemin kafes içinde homojen bir biçimde dağılmasını sağlayacak döner serpicinin kurulup çalıştırılması
  • Elde edilen üretime ait tüm verilerin toplanmasını, merkez sistemlerine aktarılmasını sağlayan sistemlerin kurulup elde edilen verilen değerlendirilmesi için gerekli araçların geliştirilmesidir.

SİSTEMİN FAYDALARI

  • Düşük yatırım maliyeti
  • Servis kolaylığı – Kısa sürede ve zamanında uzman servis kadrosu ile servis alabilme
  • Servis kolaylığı – Düşük Servis ücretleri
  • Elde edilen üretime ait tüm verilerin toplanmasını, merkez sistemlerine aktarılmasını sağlayan sistemlerin kurulup elde edilen verilen değerlendirilmesi için gerekli araçların geliştirilmesidir.
  • Düşük Yedek Parça Fiyatları
  • Teknik Avantajlar (Manuel çalıştırabilme, dur kalk olmadan anında müdahale)

MÜMKÜNDÜR.