ÜRÜNLER MEKOTECH Ürünler PLC Denetimli Otomatik Nem Ölçüm ve Tavlama Sistemi

PLC Denetimli otomatik nem ölçüm ve tavlama sistemi, hammaddelerin iç rutubetinin anlık olarak ölçümü ve buna bağlı olarak istenen hedef nem değerine ulaşması için gerekli miktardaki suyun otomatik olarak katılması için tasarlanmış sistemdir. Farklı tipte hammaddeler için, değişik versiyonları bulunmaktadır.

ÇALIŞMA PRENSİBİ

Sistem dört ana üniteden oluşmaktadır. Sistemden geçen hammaddenin tonajı, granül hammadde debimetresi yardımı ile hassas olarak ölçülür. Daha sonra nem ve hektolitre ölçüm ünitesi içerisindeki özel mikrodalga nem sensörü sayesinde hammadde tanesinin içerisindeki gerçek nemi tespit edilir. PLC kontrol ünitesine aktarılan bu bilgiler, hammaddenin belirlenen nem değerine ulaşması için gerekli su miktarını hesaplar ve su katma ünitesine bilgi verir. Su katma ünitesi, aldığı bilgiye göre içerisinde bulunan oransal vanayı açıp kapatarak su miktarının katılmasını sağlar. Aynı zamanda katılan su miktarının ölçümü manyetik debimetre ile yapılır. Tavlama sisteminin, 20 ton/saat ve 35 ton/saat olmak üzere iki versiyonu vardır.

ÖZELLİKLER VE FAYDALAR

• Anlık olarak hammaddenin iç neminin ve hektolitresinin ölçümü
• Operatör terminalden kolay veri girişi
• Tüketilen su miktarının izlenmesi
• Hesaplanan debi değerlerine göre suyun otomatik olarak katılması
• Sistemde oluşan hatalar ile ilgili alarmlar
• Hattan geçen buğday miktarının hassas olarak ölçümü

İsteğe Bağlı Modüller

  • İsteğe Bağlı Modüller