ÜRÜNLER MEKOTECH Ürünler Tartımlı Hammadde Granül Debimetresi

tartilli

Tartımlı Granül Hammadde Debimetresi, buğday, mısır, arpa ve benzeri akışkan taneli ürünlerin, sürekli akış halinde tonajının hassas bir şekilde ölçülmesi ve ayarlanması için kullanılır. Farklı özelliklerdeki akışkan taneli ürünlerin otomatik olarak paçal yapılması için her silonun altına birer adet tartımlı granül hammadde debimetresi yerleştirilir. Lokal olarak çalışabildiği gibi merkezi PLC ve SCADA kontrol sistemlerine de bağlanarak paçal yüzdeleri ayarlanabilir.

ÇALIŞMA PRENSİBİ

Buğday üst bunkerden PLC kontrollü pnömatik besleme ile tartım bunkerine beslenir ve bunker dolduğunda üstte besleme durur. Buğday, servo kontrollü alt kapak ile istenilen değere göre boşaltılır. Akış hızı azalan buğday miktarına göre hesaplanır. Ayarlanan akış hızına ulaşmak için kantar alt kapağı otomatik olarak PLC tarafından ayarlanır.

ÖZELLİKLER VE FAYDALAR

  • Buğday ağırlığının sürekli hassas olarak tartımı
  • Geçen buğdayın toplam miktarını görebilme
  • PLC denetimli kontrol ünitesi
  • Genel otomasyon üniteleri ile haberleşebilme
  • Merkezi sistemlerde, tanımlı reçetelerden otomatik paçal yapabilme
  • Rapor ve alarm kontrolü