×

MEKO A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ


Aşağıda, kişisel verilerinizin MEKO Mikrobilgisayar ve Elektronik Kontrol Makina İnşaat Gıda San. ve Tic. A.Ş. (“MEKO A.Ş.”) tarafından ne şekilde işlendiğine ilişkin bilgiler, başlıklar altında sunulmaktadır. 


1. Veri Sorumlusu Hakkında 

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında MEKO A.Ş. tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında MEKO A.Ş. veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir. 


2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları 

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin işlenmesi amaçları, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere: MEKO A.Ş. ‘nin ya da MEKO A.Ş.’nin iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, MEKO A.Ş. ‘nin satış, pazarlama, tedarik, sevkiyat, montaj, devreye alma, servis vb ticari tüm faaliyetlerinin sürdürülmesi, MEKO A.Ş. ‘nin insan kaynakları ve istihdam politikalarının yönetilmesi, muhasebe, sosyal güvenlik ve ödeme işlemlerinin yapılması, fuar, eğitim vb organizasyonların yapılması, hukuki işlemlerin yürütülmesi ve takibi, İş Kanunu ile İş Sağlığı ve Güvenliği vb kanunlarda yer alan emredici hükümler gereğidir. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla idari ve teknik tedbirler alınmaktadır. 


3. Kişisel Verilerinizin Paylaşılması 

Kişisel verileriniz, MEKO A.Ş.’nin hissedarlarıyla, iş ortaklarıyla, tedarikçileriyle, dış hizmet sağlayıcılarıyla ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile Kanun’un 8 ve 9 numaralı maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak paylaşılabilecektir. 2 


4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri 

MEKO A.Ş. faaliyetlerini sürdürmek amacıyla kişisel verilerinizi, anketler, elektronik ortamlar, fiziki ortamlar, MEKO A.Ş. temsilcileri ve benzeri çeşitli kanallar vasıtasıyla toplamakta ve değişik hukuki sebeplerle Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen şartlara uygun olarak işlemektedir. 


5. Kişisel Verilerinize İlişkin Kanun’dan Doğan Haklarınız Kişisel veri sahibi olarak KVKK kapsamında aşağıda yazılı haklara sahipsiniz. 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için MEKO A.Ş.’ye yazılı / elektronik olarak başvurabilir ve söz konusu başvuruyu aşağıda belirtilen adres bilgilerine gönderebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde, bu yöntemler MEKO A.Ş. tarafından duyurulacaktır. 

Bu kapsamda yapacağınız başvurular en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular ücretsizdir. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ücret tarifesi belirlemesi durumunda, bu tarifeye uygun olarak ücretlendirme yapılabilecek ve talep edilecektir. 3 


6. İletişim Bilgileri 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; “Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu” nu doldurup, basılı halde imzalı bir nüshasını ‘Çetin Emeç Bulvarı, Lizbon Caddesi, No: 36/B 06460 Öveçler – Ankara’ adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla , KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu info@meko.com.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.