×
Canlı Grubu Otomasyonu

Balık Yemleme Otomasyonları

Yem miktarının doğru kafese, doğru zamanda sevk edilmesi
Balık Yemleme Otomasyonları Balık yemleme sistemi, seçilen silodan istenilen miktarda yemi dozerler vasıtasıyla deniz üstündeki balık kafeslerine giden hatta bırakır. Yem dozajlama otomasyonu sayesinde, kafeslerdeki balık cinslerine ve kafesin canlı miktarına göre gereksinim duyulan yem miktarı hesaplanır. Yemleme için seçilen kafesin uzaklığına ve çapına göre sistem “blower”ın hızını ayarlayarak, seçilen yem miktarını istenilen kafese sevk eder.
Özellikler:
  • Yem doz ve miktarının ayarlanması ve ayarlanan miktardaki yemin her türlü hava koşulunda sorunsuz olarak kafeslere gönderilmesi,
  • Deniz sıcaklığı, denizin hareketli olma durumu, dış hava koşullarına göre ve balığın stres düzeyine göre ayarlanmış yem miktarının kafeslere ulaştırılması,
  • Yemin kafes içinde homojen bir biçimde dağılmasını sağlayacak döner serpici sistem,
  • Elde edilen üretime ait tüm verilerin toplanması, merkeze aktarılması ve raporlanması.
  • Sistemi manuel çalıştırılabilme ve dur kalk olmadan anında müdahale edebilme,
40

Yıllık Deneyim

50+

Ülkeye İhracat

17

Farklı Sektör

1000+

Çalışan Sistem